Bankovní záruky, garance     BG, SBLC, L/C, DLC

„Bankovní záruky – kvalitní záruky, zajištění rizik obchodních vztahů.“

Bankovní záruky jsou určeny:

 • právnickým osobám
 • fyzickým osobám – podnikatelům
 • obcím a krajům

Charakteristika bankovní záruky:

 • jeden z nejužívanějších zajišťovacích instrumentů pro zajištění obchodních rizik
 • vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele (beneficienta) do výše určité finanční částky, jestliže třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek a věřitel splní podmínky stanovené v záruční listině

Platební záruky

 • za zaplacení daňového dokladu (faktury)
 • za splacení finančního úvěru
 • za zaplacení leasingových splátek
 • za úhradu nájemného
 • za zaplacení mýtného
 • za zaplacení spotřební daně
 • poskytnutí kauce za pohonné hmoty
 • jiné

Neplatební záruky

 • za předloženou nabídku (tender bond, bid bond)
 • za vrácení akontace (advance payment guarantee, down payment guarantee)
 • za dobré provedení smlouvy či kontraktu (performance bond)
 • za vrácení zádržného (retention bond)
 • za záruční dobu (warranty bond)
 • celní záruky
 • jiné

Výhody bankovní záruky:

 • pro beneficienta (příjemce bankovní záruky):
  • jistota získání finančních prostředků v případě, že obchodní partner nesplní svůj závazek
  • kvalitní zajištění obchodního vztahu
 • pro příkazce bankovní záruky:
  • dle druhu bankovní záruky možnost získat odklad splatnosti svého platebního závazku, obdržet akontaci či zádržné proti poskytnuté bankovní záruce:
   • pozitivní vliv na cash-flow společnosti (např. zajištění odkladu platby)
   • možnost získání akontace či proplacení zádržného proti poskytnuté bankovní záruce
   • úspora nákladů (hradí se pouze riziková marže, nikoli cena peněz – např. u akontace či vyplaceného zádržného)

Získáte daleko lepší vyjednávací pozici při sjednávání podmínek  kontraktu díky poskytnutí kvalitního zajišťovacího instrumentu obchodnímu partnerovi.

Naše banky mají nejvyšší ratingové hodnocení, jsou široce akceptované pro vystavování platebních  a neplatebních záruk na zahraničním i českém trhu Barclays Bank London  nebo HSBC Bank London.

Bankovní záruka 1 mil. USD (cca 25 mil. Kč) a výše  –  jednoduché, bezproblémové vyřízení do 7 prac. dnů – úrok 5 – 6% pa.

(Aby prosím nedocházelo k plýtvání vašeho i našeho času, upozorňujeme, že výše bankovní záruky je nad 1 milion USD, úrok 5 – 6% pa je pevný – jen pro vážné zájemce.)

Kontakt: tel.: +420 606 101 102

 • Právní úprava § 2029 až 2039 ( občanský zákoník č.89/2012 Sb.) Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání vydaná Mezinárodní obchodní komorou v Paříži č. 458, revize č. 758

Mám zájem dozvědět se více, sjednat schůzku

IČ*
Firma*
Jméno*
E-mail*
Telefon*
Váš text*